Lista Recenzentów

2019
Małgorzata Kosała, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; Polska
Zofia Łapniewska, Uniwersytet Jagielloński; Polska
Dorota Moroń, Uniwersytet Wrocławski; Polska
Wojciech Nagel, Społeczna Akademia Nauk; Polska
Andrzej Paliński, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie; Polska
Aleksandra Pisarska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach; Polska
Jolanta Rubik, Politechnika Częstochowska; Polska
Elżbieta Szczygieł, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie; Polska
Witold Szumowski Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; Polska
Renata Śliwa, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie; Polska
Mariusz Trela, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie; Polska
Anna Waligóra, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; Polska
Martyna Wronka-Pośpiech, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach; Polska
Monika Zioło, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie; Polska

2018
dr hab. Monika Augustyniak, prof. nadzw. Krak. Akad., Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
dr Katarzyna Bartnik, Uniwersytet Gdański
dr Małgorzata Blaszke, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
mgr Marta Bohdziewicz-Lulewicz, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
prof. dr hab. Zofia Chyra-Rolicz, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
dr Jarosław Działek, Uniwersytet Jagielloński
dr Małgorzata Ganczar, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
mgr Jakub Głowacki, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
dr Monika Jakubiak, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr Magdalena Jelonek, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
prof. dr hab. Anna Karwińska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
dr hab. Tomasz Kaźmierczak, Uniwersytet Warszawski
dr Hubert Kotarski, Uniwersytet Rzeszowski
dr Michał Kudłacz, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
dr Paulina Legutko-Kobus, Szkoła Główna Handlowa
dr Maja Leszczyńska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
dr Majka Łojko, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
dr Radosław Mędrzycki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
dr hab. Alina Miruć, prof. PWSZ, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach
dr Marta Młokosiewicz, Uniwersytet Szczeciński
dr hab. Dorota Moroń, Uniwersytet Wrocławski
dr Maciej Nowak, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
dr Anna Oleńczuk-Paszel, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
dr Agnieszka Piasecka, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr Aldona Piotrowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
dr Katarzyna Roszewska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
dr Anna Rychły-Mierzwa, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
dr Mariusz Szyrski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
dr Grzegorz Tchorek, Uniwersytet Warszawski
dr Maria Urbaniec, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
dr Ewelina Wiszczun, Uniwersytet Śląski
dr hab. Igor Zachariasz, Uczelnia Łazarskiego

2017
dr hab. Monika Augustyniak, prof. nadzw. Krak. Akad., Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
dr Joanna Bielecka-Prus, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr Anna Brzezińska-Rawa, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
mgr Joanna Brzozowska-Wabik, ekspert
dr Anna Budnik, Uniwersytet w Białymstoku
dr Ziemowit Cieślik, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
dr Wojciech Fill, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
dr Maria Gagacka, Politechnika Radomska
mgr Jakub Głowacki, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
dr hab. Agnieszka Golczyńska-Grondas, prof. nadzw. UŁ, Uniwersytet Łódzki
dr Anna Goździalska, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
dr hab. Tomasz Kafel, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
mgr Tomasz Kucharski, ekspert, radca prawny
dr hab. Elżbieta Magiera, prof. US, Uniwersytet Szczeciński
dr hab. Katarzyna Małysa-Sulińska, Uniwersytet Jagielloński
dr hab. inż. Renata Marks-Bielska, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
dr Radosław Mędrzycki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
dr Ambroży Mituś, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
dr Teresa Piecuch, Politechnika Rzeszowska
dr Agnieszka Piskorz-Ryn, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
dr hab. Maria Płonka, prof. UEK, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Tomasz Schimanek, Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
dr Dorota Sylwestrzak, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr hab. Dawid Sześciło, Uniwersytet Warszawski
Monika Tkacz, Mondragon Innovation &Knowledge (MIK S.Coop), Hiszpania
dr Mariusz Trojak, Uniwersytet Jagielloński
dr Halina Waniak-Michalak, Uniwersytet Łódzki
dr inż. Ireneusz Żuchowski, Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna w Ostrołęce

2016
dr inż. Beata Bieńkowska, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Polska
Marta Bohdziewicz-Lulewicz, ekspert, Polska    
prof. dr hab. Zofia Chyra-Rolicz, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Polska
dr hab. inż. Jarosław Domański, prof. Politechniki Warszawskiej, Polska
dr Stanisław Grochmal, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie, Polska
dr Maciej Grodzicki, University of Sussex, Wielka Brytania
Magdalena Furdzik, ekspert, Polska
prof. dr hab. Kazimierz Jaremczuk, Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszów-Przemyśl, Polska
prof. dr hab. Anna Karwińska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska
dr Wioletta Kilar, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska
dr Seweryn Krupnik, Uniwersytet Jagielloński, Polska
Andrzej Józef Kozłowski, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Polska
prof. dr hab. Oskar Kowalewski, IESEG School of Management, Francja
dr Michał Kudłacz, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska
dr hab. Alina Miruć, Uniwersytet w Białymstoku, Polska
prof. dr hab. Anna Olejniczuk-Merta, Akademia Leona Koźmińskiego, Polska
Izabela Przybysz, ekspert, Polska
dr Ksymena Rosiek, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska
dr Ewa Różańska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska
dr inż. Mirosław Sołtysiak, Politechnika Rzeszowska, Polska
dr Marzena Starnawska, Politechnika Gdańska, Polska
dr Agnieszka Szczudlińska-Kanoś, Uniwersytet Jagielloński, Polska
Elżbieta Szczygieł, Stowarzyszenie „Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości", Polska
dr Agnieszka Żur, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska

2015
dr Leszek Buller (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska)
dr Bronisław Bombała (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Polska)
prof. dr Marius Dan Gavriletea (Babeș-Bolyai University, Rumunia)
Wojciech Goleński (Uniwersytet Opolski, Polska)
dr Maciej Grodzicki (Uniwersytet Jagielloński, Polska)
dr hab. Agnieszka Hess (Uniwersytet Jagielloński, Polska)
dr hab. Tomasz Kaźmierczak (Uniwersytet Warszawski, Polska)
dr Jolanta Kluba (ekspert, Polska)
prof. dr hab. Oskar Kowalewski (IESEG School of Management, Francja)
prof. Witold Kwaśnicki (Uniwersytet Wrocławski, Polska)
Łukasz Maźnica (Fundacja Warsztat Innowacji Społecznych, Polska)
prof. dr hab. Anna Olejczuk Merta (Akademia Leona Koźmińskiego, Polska)
dr Jolanta Perek-Białas (Uniwersytet Jagielloński, Polska)
dr Paweł Poławski (Uniwersytet Warszawski, Polska)
Izabela Przybysz (ekspert, Polska)
dr Omar Scharifi (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Niemcy)
dr hab. prof. UW Ryszard Szarfenberg (Uniwersytet Warszawski, Polska)
dr Agnieszka Szczudlińska-Kanoś (Uniwersytet Jagielloński, Polska)
Jan Strycharz (Fundacja Warsztat Innowacji Społecznych, Polska)
Aleksandra Szymańska (Vrije Universiteit Brussel, Belgia)
prof. Piotr Zmuda (die FOM Hochschule, Niemcy)
dr Agnieszka Żur (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska)

2014 rok
Joanna Brzozowska-Wabik (Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy, Polska)
Adam Gałecki (Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Polska)
prof. dr hab. Anna Karwińska (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska)
prof. dr hab. Jacek Klich (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska)
dr Artur Steiner (Scotland’s Rural College, Wielka Brytania)
dr Piotr Kopyciński (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska)
dr Michał Kudłacz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska)
dr Norbert Laurisz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska)
Marta Bohdziewicz-Lulewicz (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, Polska)
Michał Możdżeń (Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Polska)
dr Jolanta Perek-Białas (Uniwersytet Jagielloński, Szkoła Główna Handlowa, Polska)
dr hab. Maria Płonka (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska)
Magdalena Pokora (Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Polska)
Jan Strycharz (Fundacja Warsztat Innowacji Społecznych, Polska)
Rafał Sułkowski (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska)
dr Dawid Sześciło (Uniwersytet Warszawski, Polska)
Aleksandra Szymańska (Vrije Universiteit Brussel, Belgia)
dr Lidia Węsierska-Chyc (Fundacja Barka, Polska)
dr Barbara Worek  (Uniwersytet Jagielloński, Polska)
Piotr Zmuda (FOM Hochschule für Oekonomie und Management, Niemcy)

2013 rok
Joanna Brzozowska-Wabik (Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy, Polska)
prof. dr hab. Andrzej Bukowski (Uniwersytet Jagielloński, Polska)
Robert Chrabąszcz (niezależny ekspert, Polska)
prof. dr hab. Zofia Chyra-Rolicz (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Polska)
dr hab. Marek Ćwiklicki (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska)
prof. dr hab. Janina Filek (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska)
dr Magdalena Jelonek (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska)
Bartosz Józefowski (Urząd Marszałkowski Województwa Marszałkowskiego, Polska)
dr Joanna Karmowska (The University of Oxford, Wielka Brytania)
dr hab. Jacek Klich (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska)
dr Seweryn Krupnik (Uniwersytet Jagielloński, Polska)
Tomasz Kucharski (Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Polska)
dr Norbert Laurisz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska)
prof. dr hab. Ewa Leś (Uniwersytet Warszawski, Polska)
Marta Bohdziewicz-Lulewicz (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, Polska)
dr Magalena Małecka-Łyszczek (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska)
dr Ambroży Mituś (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska)
prof. dr hab. Józef Orczyk (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska)
dr Jolanta Perek-Białas (Uniwersytet Jagielloński, Szkoła Główna Handlowa, Polska)
dr Adam Piechowski (Krajowa Rada Spółdzielcza, Polska)
dr hab. Maria Płonka (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska)
ks. Edwin Przeszłowski (Kongregacja Oratorium św. Filipa Neri w Tarnowie, Polska)
dr Artur Steiner (Scotland’s Rural College, Wielka Brytania)
prof. dr hab. Grażyna Skąpska (Uniwersytet Jagielloński, Polska)
prof. dr hab. Krzysztof Surówka (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska)
dr Dawid Sześciło (Uniwersytet Warszawski, Polska)
Agnieszka Szczudlińska-Kanoś (Uniwersytet Jagielloński, Polska)
dr Barbara Worek (Uniwersytet Jagielloński, Polska)
prof. dr hab. Kazimierz Zieliński (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska)

lata 2010-2012
dr hab., prof. UJ Ewa Bogacz-Wojtanowska (Uniwersytet Jagielloński, Polska)
Marta Bohdziewicz-Lulewicz (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, Polska)
Joanna Brzozowska-Wabik (Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy, Polska)
dr hab., prof. UJ Andrzej Bukowski (Uniwersytet Jagielloński, Polska)
dr hab., prof. UEK Marek Ćwiklicki (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska)
prof. dr hab. Janina Filek (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska)
prof. dr hab. Juliusz Gardawski (Uniwersytet Warszawski, Polska)
Barbara Gąciarz (Akademia Górniczo-Hutnicza, Polska)
prof. dr hab. Anna Giza (Uniwersytet Warszawski, Polska)
Jakub Głowacki (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska)
Maciej Gnela (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska)
Ilona Gosk (ekspert, Polska)
Marta Gumkowska (Stowarzyszenie Klon/Jawor, Polska)
prof. dr hab. Hubert Izdebski (Uniwersytet Warszawski, Polska)
dr Magdalena Jelonek (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska)
dr Tomasz Kafel (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska)
dr Joanna Karmowska (The University of Oxford, Wielka Brytania)
prof. dr hab. Jerzy Kornaś (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska)
Izabela Koryś (ekspert, Polska)
prof. dr hab. Oskar Kowalewski (Europa-Universität Viadrina, Niemcy)
dr Seweryn Krupnik (Uniwersytet Jagielloński, Polska)
dr Norbert Laurisz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska)
prof. dr hab. Ewa Leś (Uniwersytet Warszawski, Polska)
dr Magdalena Małecka-Łyszczek (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska)
Jerzy Michałowski (Katolicki Uniwersytet Lubelski, Polska)
dr Ambroży Mituś (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska)
dr Tomasz Ochinowski (Uniwersytet Warszawski, Polska)
dr Jolanta Perek-Białas (Uniwersytet Jagielloński, Polska)
dr hab., prof. UJ Maria Płonka (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska)
dr Michał Rutkowski (Bank Światowy, USA)
Tomasz Sadowski (Fundacja Barka, Polska)
prof. dr hab. Grażyna Skąpska (Uniwersytet Jagielloński, Polska)
dr Artur Steiner (Rural Policy Centre, Land Economy, Environment and Society, Scotland’s Rural College, Szkocja)
prof. dr hab. Krzysztof Surówka (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska)
prof. dr hab. Bogumiła Szopa (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska)
prof. dr hab. Jerzy Wilkin (Uniwersytet Warszawski, Polska)
dr Barbara Worek (Uniwersytet Jagielloński, Polska)
dr Marcin Zawicki (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska)