Numer 1/2014

 "Ekonomia Społeczna" nr 1, 2014 - do pobrania

Spis treści - do pobrania

 

 

W numerze

Od Redakcji, s. 4-5

Artykuły

Barbara Sadowska, Lidia Węsierska-Chyc, Partnerstwo jako nowa instytucja demokracji lokalnej, s. 9-19

Ewa Bogacz-Wojtanowska, Lokalizacja przedsiębiorstw społecznych – przymus czy wybór?, s. 20-28

Martyna Wronka-Pośpiech, Cechy i kompetencje menedżera społecznego, s. 29-37

Krzysztof Lech, Zjawisko przedsiębiorczości społecznej w Chińskiej Republice Ludowej, s. 38-50

Aleksandra Szymańska, Marc Jegers, The Structure of Capital and Revenue in Social Enterprises, s. 51-68

Recenzje publikacji

Marek Ćwiklicki, Recenzja książki pt. Social Entrepreneurship for the 21st Century: innovation across the nonprofit, private and public sectors (Georgia Levenson Keohane), s. 71-73 

Biblioteka tekstów klasycznych

Ana María Peredo, Murdith McLean, Przedsiębiorczość społeczna: krytyczny przegląd koncepcji, s. 77-89