Numer 1/2011

 "Ekonomia Społeczna" nr 1, 2011 - do pobrania

Spis treści - do pobrania

 

 

W numerze

Od Redakcji

Artykuły

Hubert Guz, Wsparcie sektora ekonomii społecznej w ramach VII Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, s. 7-18

Anna Handzlik, Bridge over troubled water, czyli rzecz o skutecznej metodzie tworzenia systemu wsparcia ekonomii społecznej w Małopolsce, s. 19-28

Andrzej Michalik, Spółdzielnia socjalna jako platforma wymiany doświadczeń i podnoszenia kompetencji zawodowych, s. 29-40

Ewa Cierniak-Szóstak, Kultura organizacyjna NGO wobec wymagań funduszy strukturalnych, s. 41-52

Inicjatywy

Anna Sienicka, Społeczne konsultacje projektu ustawy o przedsiębiorczości społecznej i przedsiębiorstwie społecznym, s. 55-61

Anna Pawlina, Pozarządowe inicjatywy na rzecz osób starszych: wybrane przykłady, s. 62-66

Robert Geisler, Projekt Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL "Odziedzicz pracę", s. 67-70

Blanka Długi, Program integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych - szansa na zmianę, s. 71-75

Piotr Drygała, Partnerstwo publiczno-społeczne w praktyce, s. 76-80

Recenzje

Jerzy Hausner, recenzja książki pt. Przedsiębiorstwo społeczne. Kapitalizm dla ludzi (Muhammad Yunus), s. 82-86

Piotr Wróbel, recenzja Encykliki Benedykta XVI Caritas in veritate, s. 87-90

Biblioteka tekstów klasycznych

Mike Aiken, Modernizacja refleksyjna i ekonomia społeczna, s. 92-101