Numer 1/2010

 "Ekonomia Społeczna" nr 1, 2010 - do pobrania

Spis treści - do pobrania

 

 

W numerze

Od Redakcji

Artykuły

Anna Karwińska, Uwarunkowania dobrego funkcjonowania społeczeństwa: znaczenie gospodarki społecznej, s. 7-25

Jakub Głowacki, Mierzenie społecznej wartości dodanej, s. 26-34

Marek Ćwiklicki, Pomiar jakości usług ośrodków wsparcia ekonomii społecznej: wstępne wyniki badań, s. 35-45

Maciej Frączek, Seweryn Krupnik, Katarzyna Osiborska, Agnieszka Pacut, Anna Szczucka, Monitoring przedsiębiorstw społecznych w Małopolsce - konceptualizacja, s. 46-60

Robert Geisler, Kształtowanie aktywności obywatelskiej wśród osób długotrwale bezrobotnych oraz budowa instytucji na przykładzie wybranej społeczności lokalnej, s. 61-70

Inicjatywy

Anna Sienicka, Prace nad projektem ustawy o przedsiębiorczości społecznej, s. 73-75

Rafał Sułkowski, Jakub Głowacki, Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej, s. 76-77

Barbara Gil, Opis systemu wsparcia ekonomii społecznej w Małopolsce, s. 78-80

Recenzje

Tomasz Geodecki, recenzja książki pt. Ekonomia mikrofinansów (Beatriz Armendáriz de Aghion, Jonathan Morduch), s. 83-86

Biblioteka tekstów klasycznych

Robin Murray, Niebezpieczeństwo i szansa: kryzys a nowa ekonomia społeczna, s. 89-120