Numer 2/2020

"Ekonomia Społeczna" nr 2, 2020 - do pobrania 

Przedsiębiorczość społeczna w czasie kryzysu

redakcja naukowa: Marek Ćwiklicki i Katarzyna Sienkiewicz-Małyjurek

 

  W numerze

Artykuły

Marek Ćwiklicki, Katarzyna Sienkiewicz-Małyjurek, Przedsiębiorczość społeczna w czasie pandemii COVID-19, s. 7–10

Anna Urbaniak, Wpływ pandemii COVID-19 na badania społeczne dotyczące starości i starzenia się, s. 11–21

Katarzyna Sienkiewicz-Małyjurek, Odporność i przedsiębiorczość w zarządzaniu kryzysowym, s. 22–36

Magdalena Zdun, Przedsiębiorczość w dobie pandemii SARS-CoV-2. Próba identyfikacji konceptualnych pól analizy i modeli urzeczywistnienia gospodarczej inicjatywy, s. 37–53

Kamila Szymańska, Troska o zdrowie człowieka w czasach COVID-19 jako motywator do tworzenia nowych obszarów wartości dla klienta przez podmioty rynkowe, s. 54–63

Danuta Stawasz, Dorota Sikora-Fernandez, Kapitał społeczny oraz organizacje pozarządowe wobec negatywnych skutków pandemii COVID-19, s. 64–77

Izabela Jonek-Kowalska, Finansowanie podmiotów ekonomii społecznej a rozwój przedsiębiorczości społecznej w Polsce. Wnioski sprzed kryzysu wywołanego przez COVID-19 i refleksje pokryzysowe, s. 78–91

Olesya Radilova, Agnieszka Ziomek, Fundraising competitive forces of small art and cultural NGOs during the crisis, s. 92–106

Paulina Ledwoń, Wybrane krajowe i unijne instrumenty prawne jako stymulatory mikroprzedsiębiorczości i konieczny interwencjonizm w okresie pandemii COVID-19, s. 107–114

Adam Drozdek, Kontrola podatkowa i celno-skarbowa w czasie pandemii COVID-19, s. 115-125

Karolina Wielicka-Gańczarczyk, Wielowymiarowość przedsiębiorczości w polskiej literaturze naukowej, s. 126–137

Renata Winkler, Wioleta Karna, Analiza dobowego budżetu czasu studiujących kobiet w latach 2017–2019, s. 138–148