Numer 1/2012

 "Ekonomia Społeczna" nr 1, 2012 - do pobrania

Spis treści - do pobrania

 

 

W numerze

Od Redakcji

Artykuły

Irena Herbst, Finansowanie podmiotów ekonomii społecznej w Polsce, s. 9-18

Ewa Modzelewska, Organizacja pozarządowa jako przedsiębiorstwo społeczne na przykładzie Stowarzyszenia „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON”, s. 19-32

Ewa Bogacz-Wojtanowska, Problemy organizacji pozarządowych przekształcających się w podmioty ekonomii społecznej, s. 33-42

Katarzyna Ołdak, Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych, s. 43-53

Mateusz Smoter, Metoda audytu społecznego na przykładzie Stowarzyszenia SIEMACHA, s. 54-68

Inicjatywy

Katarzyna Kwarcińska, Wiadomości z Czwartego Świata. Gazety uliczne jako program społecznej reintegracji, s. 71-73

Joanna Brzozowska, Spółdzielnie budują lepszy świat, s. 74-77

Maciej Frączek, Adam Gałecki, Podsumowanie wyników pilotażu systemu akredytacji i standardów działania IWES – AKSES, s. 78-82

Elżbieta Cegła, Ekonomia społeczna – dobry sposób na rozwój, s. 83-86

Bartosz Józefowski, Wnioski płynące z raportu „CSR w Małopolsce”, s. 87-90

Tomasz Machowski, „Podpatrzeć i zrobić na odwrót” – Muhammad Yunus w Krakowie, s. 91-92

Recenzje

 Andrzej Bukowski, Recenzja książki Ilony Iłowieckiej-Tańskiej pt. Liderzy i działacze. O idei trzeciego sektora w Polsce, s. 95-98

Biblioteka tekstów klasycznych

 Peter Graefe, Neoliberalizm nieograniczający i ekonomia społeczna, s. 101-115