Zespół Redakcyjny

Skład redakcji od 2020 r.

Redaktor naczelny
dr hab. Marek Ćwiklicki, prof. UEK, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (biogram)

Z-ca Redaktora Naczelnego, Redaktorka Prowadząca
dr Agnieszka Pacut, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Członkowie redakcji
dr hab. Magdalena Małecka-Łyszczek, prof. UEK, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
dr Małgorzata Ćwiek, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
dr Norbert Laurisz, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie  
dr Agnieszka Pacut , Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
dr Agnieszka Żur, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Redaktor statystyczny
dr Małgorzata Ćwiek, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Redaktor ds. baz danych
dr Norbert Laurisz, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Redaktor on-line
Marcin Kukiełka, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Sekretarka Rady
mgr Anna Mirzyńska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie


Skład redakcji w latach 2010-2019

Redaktor naczelny
dr Maciej Frączek, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie [biogram]
prof. dr hab. Jerzy Hausner,Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (Redaktor naukowy w latach 2010-2012)

Członkowie redakcji
prof. dr hab. Anna Karwińska,Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, (Redaktor tematyczny 2010-2014)
dr hab. prof. UEK Marek Ćwiklicki, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – nauki o zarządzaniu
dr hab. prof. UEK Stanisław Mazur, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – nauki polityczne
dr Norbert Laurisz, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – ekonomia (od 2019 r.)
Agnieszka Pacut, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – przedsiębiorczość społeczna
Magdalena Pokora, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – współpraca międzysektorowa
Anna Chrabąszcz, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (2010-2014)

Redaktor statystyczny
prof. dr hab. Andrzej Sokołowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Sekretarz
dr Agnieszka Pacut, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
mgr Karolina Krawczyk (Sekretarz redakcji 2010-2012)


Redaktor ds. baz danych
Michał Możdżeń, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Redaktor on-line
Marcin Kukiełka, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie