Zespół Redakcyjny

Skład redakcji od 2020 r.

Redaktor naczelny
dr hab. Marek Ćwiklicki, prof. UEK, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (biogram)

Z-ca Redaktora Naczelnego, Redaktorka Prowadząca
dr Agnieszka Pacut, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Członkowie redakcji
dr Rossella Canestrino, Università Parthenope, Italy
dr Małgorzata Ćwiek, Cracow University of Economics, Poland
dr Norbert Laurisz, Cracow University of Economics, Poland
dr hab. Magdalena Małecka-Łyszczek, prof. UEK, Cracow University of Economics, Poland
ric.Pierpaolo Magliocca, Università di Foggia, Italy

dr Agnieszka Pacut, Cracow University of Economics, Poland
dr Marzena Starnawska, University of Warsaw, Poland
dr Pham Vu Thang,  Vietnam National University Hanoi, Vietnam

dr Agnieszka Żur, Cracow University of Economics, Poland

Redaktor statystyczny
dr Małgorzata Ćwiek, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Redaktor ds. baz danych
dr Norbert Laurisz, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Redaktor on-line
Marcin Kukiełka, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Sekretarka Rady
mgr Anna Mirzyńska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie


Skład redakcji w latach 2010-2019

Redaktor naczelny
dr Maciej Frączek, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie [biogram]
prof. dr hab. Jerzy Hausner,Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (Redaktor naukowy w latach 2010-2012)

Członkowie redakcji
prof. dr hab. Anna Karwińska,Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, (Redaktor tematyczny 2010-2014)
dr hab. prof. UEK Marek Ćwiklicki, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – nauki o zarządzaniu
dr hab. prof. UEK Stanisław Mazur, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – nauki polityczne
dr Norbert Laurisz, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – ekonomia (od 2019 r.)
Agnieszka Pacut, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – przedsiębiorczość społeczna
Magdalena Pokora, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – współpraca międzysektorowa
Anna Chrabąszcz, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (2010-2014)

Redaktor statystyczny
prof. dr hab. Andrzej Sokołowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Sekretarz
dr Agnieszka Pacut, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
mgr Karolina Krawczyk (Sekretarz redakcji 2010-2012)


Redaktor ds. baz danych
Michał Możdżeń, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Redaktor on-line
Marcin Kukiełka, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie