Numer 1/2013

 "Ekonomia Społeczna" nr 1, 2013 - do pobrania

Spis treści - do pobrania

 

 

W numerze

Od Redakcji

Artykuły

Krzysztof Herbst, Perspektywy ekonomii społecznej, s. 9-19

Jacek Klich, Przedsiębiorczość i społeczna przedsiębiorczość jako przedmiot badań, s. 20-33

Adam Piechowski, Wartości i zasady spółdzielcze a społeczeństwo obywatelskie i gospodarka społeczna, s. 34-47

Andrzej Michalik, Korzenie polskiej spółdzielczości a rozwój sektora spółdzielczego w III Rzeczypospolitej, s. 48-64

Jan Gagacki, Kapitał społeczny i kultura zaufania, s. 65-72

Inicjatywy

Piotr Frączak, Jan Jakub Wygnański, Manifest Ekonomii Społecznej cztery lata później: lekcje i wnioski na przyszłość, s. 75-82

Marta Bohdziewicz-Lulewicz, Ekonomia społeczna w dokumentach strategicznych Małopolski, s. 83-88

Lucyna Dzień-Skrzyńska, Ocena szkoleń zawodowych przeprowadzanych wśród osób odbywających karę pozbawienia wolności, s. 89-92

Recenzje

Marek Ćwiklicki, Recenzja książki pt. Canadian Public Policy and the Social Economy – pod redakcją Ruperta Downinga, s. 95-97

Biblioteka tekstów klasycznych

Alex Nicholls, Legitymizacja przedsiębiorczości społecznej: izomorfizm refleksyjny w stadium preparadygmatu, s. 101-117