Numer 2/2013

 "Ekonomia Społeczna" nr 2, 2013 - do pobrania

Spis treści - do pobrania

 

 

W numerze

Od Redakcji

Artykuły

Wojciech Goleński, Polityka społeczna i ekonomia społeczna: kilka uwag o sprawiedliwości społecznej, s. 9-19

Maria Płonka, Społeczna wartość dodana towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce - aspekty teoretyczne i praktyczne, s. 20-31

Zofia Chyra-Rolicz, Spółdzielczość jako element społecznej gospodarki rynkowej: wspieranie inicjatyw założycielskich, s. 32-43

Artur Steiner, Sylwia Steinerowska, Przedsiębiorstwa społeczne w Wielkiej Brytanii - potencjał i możliwości działania, s. 44-57

Wojciech Duranowski, Bolsa Família – innowacyjna metoda walki z wykluczeniem społecznym w Brazylii, s. 58-69

Jolanta Perek-Białas, Starzenie się ludności - wyzwanie dla podmiotów ekonomii społecznej?, s. 70-81

Inicjatywy

Daria Murawska, Relacje firm z podmiotami ekonomii społecznej, s. 91-102

Jacek Stryczek, Co to jest odpowiedzialny biznes?, s. 89-90

Adam Niemkiewicz, Agnieszka Mróz, Pomorski Fundusz Młodzieżowy, s. 91-93

Maciej Czarkowski, Spółdzielnie socjalne w Warszawie, s. 133-144

Marta Bohdziewicz-Lulewicz, Dorota Kobylec, Czy Kraków będzie miał Program Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej?, s. 94-96

Bogdan Kordula, Caritas Archidiecezji Krakowskiej wobec wyzwań współczesnej ekonomii społecznej, s. 97-100

Recenzje

Ewa Bogacz-Wojtanowska, Recenzja książki pt. Zarządzanie przedsiębiorstwem społecznym w procesie konwergencji – autorstwa Wioletty Czemiel-Grzybowskiej, s. 103-105

Biblioteka tekstów klasycznych

Bull M., Ridley-Duff R.J., Foster D., Seanor P., Konceptualizacja kapitału etycznego w przedsiębiorstwie społecznym, s. 109-120