Numer 2/2011

 "Ekonomia Społeczna" nr 2, 2011 - do pobrania

Spis treści - do pobrania

 

 

W numerze

Od Redakcji

Artykuły

Janina Filek, Rozważania wokół fenomenu pomocy, s. 7-20

Piotr Wróbel, Koncepcja izomorfizmu instytucjonalnego i jego przejawy w sektorze non profit w wybranych krajach, s. 21-34

Marek Krzysztof Zając, Wewnętrzny Ośrodek Outplacementu w warunkach oddziału penitencjarnego, s. 35-46

Maciej Frączek, Seweryn Krupnik, Agnieszka Pacut, Anna Szczucka, Monitoring przedsiębiorstw społecznych w Małopolsce: wybrane wyniki badania i kluczowe wyzwania, s. 47-60

Marek Oramus, Przydatność metody Social Return on Investment dla małych podmiotów ekonomii społecznej: studium przypadku fundacji Ale heca!, s. 61-74

Ewa Janikowska, W jaki sposób mikrofinansowanie pomaga w walce z ubóstwem: studium przypadku Grameen Bank, s. 75-83

Inicjatywy

Alicja Mazurek, Perspektywy rozwoju Klubów Pracy, s. 87-89

Zuzanna Fichtner, Program Szkoły Animacji Społecznej jako szansa na zaspokojenie potrzeb osób wykluczonych społecznie : Ośrodek dla Bezdomnych nr 1 w Poznaniu, s. 90-94

Sebastian Cycuła, Stwórz ośrodek dla osób z autyzmem : wyzwania i możliwości budowy infrastruktury społecznej - doświadczenia SPOA "Dalej Razem", s. 95-98

Mike Aiken, Modernizacja refleksyjna i ekonomia społeczna, s. 92-101

Anna Sienicka, Ocena projektu ustawy o przedsiębiorczości społecznej i przedsiębiorstwie społecznym w świetle wyników konsultacji, s. 99-109

Rafał Sułkowski, Konferencja "Aktywna Europa" - jak finansować rozwój przedsiębiorstw społecznych i walczyć z kryzysem, s. 110-112

Recenzje

Michał Możdżeń, Recenzja książki Dominika Buttlera pt. Pozycja wolontariuszy na rynku pracy, s. 115-118

Biblioteka tekstów klasycznych

Graham Smith, Simon Teasdale, Ekonomia społeczna, przedsiębiorstwo społeczne i teoria demokracji stowarzyszeniowej, s. 121-137