Technologie mobilne jako wsparcie innowacji społecznych

Mobile technologies as support for social innovations

do pobrania/download PDF

Weronika Kotyza
Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej
ul. Rakowicka 14B, 31-505 Kraków
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Anna Stronczek
ORCID: 0000-0001-9343-936X
Katedra Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem
Wydział Zarządzania
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
ul. Gramatyka 10, 30-067 Kraków
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15678/ES.2019.1.07

SŁOWA KLUCZOWE

innowacje; innowacje społeczne; cechy innowacji; aplikacje mobilne; EcoTech System

KEYWORDS

innovations; social innovations; features of innovation; mobile applications; EcoTech System

STRESZCZENIE

Innowacje społeczne są nieodłącznym elementem polityki innowacyjnej. Stanowią odpowiedź na potrzeby społeczne, a także tworzą wartość w przestrzeni społecznej. Jednocześnie, nie sposób nie zauważyć roli jaką technologie mobilne pełnią w podnoszeniu innowacyjności oraz konkurencyjności organizacji. Celem przeprowadzonej analizy jest przedstawienie technologii mobilnych jako narzędzi wsparcia innowacji społecznych. W zaprezentowanym tekście przedstawiono rozważania oparte na analizie literatury przedmiotu oraz studium przypadku innowacji aspirującej do bycia innowacją społeczną. Przeprowadzone badania pozwoliły na stworzenie arkusza audytu cech i atrybutów innowacji społecznych. Za jego pomocą zbadano przykładową innowację wykorzystującą technologie mobilne, tym samym weryfikując użyteczność opracowanego narzędzia badawczego. Uzyskane wyniki badań mogą być przedmiotem zainteresowania nie tylko akademików, znajdują także szerokie zastosowanie praktyczne.

ABSTRACT

Social innovation is an integral part of innovation policy. It can effectively address social needs as well as create new value for every society. Today, mobile technologies become an increasingly important component in leveraging innovation and thus the competitiveness of organizations. The purpose of this chapter is to present mobile technologies as tools to support social innovation. The study is based on literature review and case study analysis of social innovation implementation with the use of mobile technologies. The results present an audit sheet of the features and attributes of social innovation created based on existing studies and applied to a case study of social innovation. The effects of the usability of the developed tool is discussed. The results of the research suggest that the created audit sheet presents value for a wider practical implementations.

LITERATURA / REFERENCES

Belleflamme, P., Lambert, T., Schwienbacher, A. (2014). Crowdfunding: Tapping the Right Crowd. Journal of Business Venturing, 29(5), 585–609.
BEPA (2011). Empowering people, driving change: Social innovation in the European Union. Luxembourg: Bureau of European Policy Advisers. Pobrane z: https://ec.europa.eu/migrant-integration/librarydoc/empoweringpeople-driving-change-social-innovation-in-the-european-union (dostęp: 21.05.2019).
Bystrov, V., Galuszka, P. (2013). Development of Crowdfunding in Poland from the Perspectives of Law and Economics W: J. Beldowski, K. Metelska-Szaniawska, L. Visscher (red.). Third Polish Yearbook of Law and Economics
(s. 145–162). Warszawa: C.H. BECK.
Caulier-Grice, J., Davies, A., Patrick, R., Norman, W. (2012). Defining social innovation. A deliverable of the project: „The theoretical, empirical and policy foundation for building social innovation in Europe” (TEPSIE). European Commission – 7th Framework Programme, European Commission, Brussels: DG Research. Pobrane z: https://youngfoundation.org/wp-content/uploads/2012/12/TEPSIE.D1.1.Report.DefiningSocialInnovation.Part-1-defining-social-innovation.pdf (dostęp: 23.05.2019).
Drucker, P.F. (1992). Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady. Warszawa: PWE.
European Commision (2013). Guide to social innovation. Pobrane z: https://ec.europa.eu/eip/ageing/library/guide-social-innovation_en (dostęp: 23.05.2019).
Fink, L. (2007). Coordination, learning, and innovation: The organizational roles of e-collaboration and their impacts. International Journal of E-collaboration, 3(3), 53–70.
Five App. Przykłady innowacji społecznych (n.d.). Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia. Pobrane z www.innowacjespoleczne.org.pl/innowacje-spoleczne/przyklady-innowacji-spolecznych/five-app/ (10.05.2019).
Freeman, Ch. (1982). The economics of industrial innovation. London: Routledge.
Fundacja CGS (n.d.). Baza wiedzy. Informacje nt. gospodarki społecznościowej, alternatywnych finansów i innowacji społecznych. Fundacja. CGS Pobrane z: www.cgs.org.pl/pl/baza-wiedzy/ (dostęp: 21.05.2019).
Kalinowski, Ł. (2015). „Crowdfunding” – nowy element tworzącej się gospodarki społecznościowej: wyzwania prawne. Rynek-Społeczeństwo-Kultura, 3(15), 38–45.
Król, K. (2013). Crowdfunding od pomysłu do biznesu, dzięki społeczności. Warszawa: Crowdfunding.pl.
Kwaśnicki, W. (2015). Innowacje społeczne – nowy paradygmat czy kolejny etap w rozwoju kreatywności człowieka? W: W. Misztala, G. Chimiak i A. Kościanski (red.). Obywatelskość wobec kryzysu: uśpieni czy innowatorzy? (s. 23–58). Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
Lysik, Ł., Machura, P. (2014). Rola i znaczenie technologii mobilnych w codziennym życiu człowieka XXI wieku. Media i Społeczeństwo, 4, 15–26.
Maruyama, Y., Nishikido, M., Iida, T. (2007). The rise of community wind power in Japan: Enhanced acceptance through social innovation. Energy Policy, 35, 2761–2769.
Matusiak, K.B. (red.). (2008). Innowacje i transfer technologii: słownik pojęć. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
Millard, J., Carpenter, G. (2014). Digital technology in social innovation: a synopsis. Brussels: DG Research. Pobrane z: http://www.transitsocialinnovation.eu/content/original/Book%20covers/Local%20PDFs/124%20TEPSIE%20synopsis%20digital%20technology%20in%20SI.pdf (dostęp: 12.11.2019).
Mulgan, G. (2006). Social Innovation: What It Is, Why It Matters, How It Can Be Accelerated. London: 4 Basingstoke Press.
Nicholls, A., Murdock, A. (2012). Social innovation: blurring boundaries to reconfigure markets. Hampshire-New York: Palgrave Macmillan.
OECD/Eurostat (2019). Oslo Manual 2018: Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation. 4th Edition, The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities. Luxembourg: OECD Publishing, Paris/Eurostat. https://doi.org/10.1787/9789264304604-en.
Ogburn, W.F. (1969). Erneute Betrachtung des Problems der sozialen Evolution. W: O.D. Duncan (red.). Soziologische Texte. Band 56. William F. Ogburn. Kultur und Sozialer Wandel. Ausgewählte Schriften (s. 50–67). Berlin: Luchterhand.
Parys, T. (2016). Technologie mobilne – bariery zastosowań w ocenie użytkowników indywidualnych – wyniki badań 2016. Studia Informatica Pomerania, 3(41), 17–27.
PBI (2019). Polski internet w maju 2019. Pobrane z http://pbi.org.pl/badanie-gemius-pbi/polski-internet-w-maju-2019.
Pisano, G.P., Verganti, R. (2008). Which kind of collaboration is right for you. Harvard Business Review, 86(12), 78–86.
Raufflet, E. (2009). Mobilizing business for post-secondary education. Journal of Business Ethics, 89(2), 191–202.
Schumpeter, J. A. (1912). Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung. Lipsk: Wydawca.
VizWiz. Przykłady innowacji społecznych (n.d.). Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia. Pobrane z: www.innowacjespoleczne.org.pl/innowacje-spoleczne/przyklady-innowacji-spolecznych/vizwiz/ (dostęp: 10.05.2019).
Wronka-Pośpiech, M. (2015). Innowacje społeczne pojęcia i znaczenie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 212, 124–136.

SUGEROWANE CYTOWANIE / SUGGESTED CITATION

Kotyza, W., Stronczek, A. (2019). Technologie mobilne jako wsparcie innowacji społecznych. W: N. Laurisz, A. Stronczek (red.). Ekonomia Społeczna. Innowacje społeczne (s. 59–70). Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. https://doi.org/10.15678/ES.2019.1.07