Identyfikacja efektów wprowadzenia innowacji społecznych oraz ich rola w rozwiązywaniu problemów stojących przed społeczeństwem

Identification of the effects of introducing social innovations and their role in solving problems facing society

do pobrania/download PDF

Kinga Gaździcka
Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej
ul. ks. bp. Wł. Bandurskiego 58/11, 30-050 Kraków
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15678/ES.2019.1.03

SŁOWA KLUCZOWE

innowacje; innowacje społeczne; społeczeństwo; ekonomia; problemy społeczne; instrumenty polityki społecznej

KEYWORDS

innovations; social innovation; society; economy; social problems; instruments social policy

STRESZCZENIE

Niniejszy rozdział przedstawia zagadnienie dotyczące identyfikacji efektów wprowadzenia innowacji społecznych. W pierwszej części dokonano przeglądu literatury przedmiotu, która pozwoliła przybliżyć tematykę innowacji, a także wyjaśnić ich istotę. W dalszej części rozdziału skoncentrowano się na innowacyjności w zakresie rozwiązywania problemów stojących przed społeczeństwem. W szczególności zwrócono uwagę na wykorzystanie potencjału, jaki tkwi w społeczeństwie obywatelskim. Przedstawione zostały przykłady dobrych praktyk w tym obszarze, wdrożonych zarówno na poziomie lokalnym, krajowym, jak i międzynarodowym. Mogą one zostać wykorzystane do prowadzenia dalszych badań empirycznych.

 

ABSTRACT

This chapter is dedicated to the topic of effects of social innovation. The first part of the paper reviews the existing literature on the subject of innovation. The remaining part of the study focuses on the effectiveness of innovation in solving problems facing society. In particular, attention has been paid to exploiting the potential of civil society. The paper presents a selection of best practices in this area, implemented at local, national and international levels. The presented cases can serve as benchmarks for further empirical research.

LITERATURA / REFERENCES

European Commission (2015). Social innovation. Pobrane z: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1022&langId=en (dostęp: 10.05.2019).
European Commission (2019). 2020 theme: Reimagine Fashion – changing behaviours for sustainable fashion. Pobrane z: https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/policy/social/competition (dostęp: 12.05.2019).
Harris, M., Albury, D. (2009). Why radical innovation is needed to reinvent public services for the recession and beyond: The innovation imperative. London: The Lab Discussion Paper, NESTA.
Kalecki, M. (1980). Kapitalizm. Dynamika gospodarcza, t. 2. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
Kamocka, I. (2015). Innowacje społeczne w rozwiązywaniu problemów w miastach. Pobrane z: http://clubbingeurope.schuman.pl/pl/materialy/3339-innowacje-spoleczne-w-rozwiazywaniu-problemow-wmiastach (dostęp: 20.05.2019).
Kopaliński, W. (2007). Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Rytm.
Kroik, J., Skonieczny, J. (2014). Innowacja społeczna a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. Pobrane z: www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2013/p014.pdf (dostęp: 15.05.2019).
Kruk, M.S. (2016). Innowacje społeczne odpowiedzią na lokalne problemy współczesnego społeczeństwa. Opuscula Sociologica, 2(16), 75–88.
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (2015). Innowacje społeczne w Polsce. Warszawa: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej: www.power.gov.pl/strony/wiadomosci/innowacje-spoleczne-w-polsce (dostęp: 23.05.2019).
NCBiR (2013). Program Innowacje Społeczne. Warszawa: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Pobrane z: www.ncbr.gov.pl/fileadmin/gfx/ncbir/userfiles/_public/programy_krajowe/innowacje_spoleczne/opis_programu_is_1.pdf (dostęp: 10.05.2019).
Olejniczuk-Merta, A. (2013). Innowacje społeczne. Konsumpcja i Rozwój, 1(4), 24–28.
Phills Jr., J.A., Deiglmeier, K. and Miller, D.T. (2008) Rediscovering Social Innovation. Stanford Social Innovation Review, 6(34), 34–43.
Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” (2017). Europejski konkurs na innowacje społeczne. Pobrane z: https://stocznia.org.pl/projekty/europejski-konkurs-na-innowacje-spoleczne/ (dostęp: 15.05.2019).
Schumpeter, J.A. (1960). Teoria rozwoju gospodarczego. Warszawa: PWN.
Szczepańska, M. (2017). Innowacje społeczne w polskich miastach, W: A. Kaszkur, A. Laska. (red.). Innowacyjność w warunkach współczesnych miast (s. 222–224). Bydgoszcz: Wydawnictwo UKW.
Szymański, G. (2015). Innowacje społeczne w polskim sektorze e-commerce, W: M. Szczepańczyk (red.). Innowacje społeczne w teorii i praktyce (s. 8-17). Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.
Usługa „Dzienna mama” (2007). Nowości Grudziądzkie. Dodatek z dnia 24.04.2007. Pobrane z: www.equal.org.pl/download.php?Mod=biuro&FID=116 (dostęp: 15.05.2019).
Wacławski, Z. (2017). Rola innowacji społecznych w rozwoju regionu województwa lubelskiego – przykłady dobrych praktyk, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 50, 459–460.
Wiśniewska, S. (2013). Skuteczność niekomercyjnych instytucji otoczenia biznesu we wspieraniu innowacji marketingowych małych i średnich przedsiębiorstw. Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
Wronka-Pośpiech, M. (2015). Innowacje społeczne – pojęcie i znaczenie. Studia Ekonomiczne, 212, 124–136.

SUGEROWANE CYTOWANIE / SUGGESTED CITATION

Gaździcka, K. (2019). Identyfikacja efektów wprowadzenia innowacji społecznych oraz ich rola w rozwiązywaniu problemów stojących przed społeczeństwem. W: N. Laurisz, A. Stronczek (red.). Ekonomia Społeczna. Innowacje społeczne (s. 22–31). Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. https://doi.org/10.15678/ES.2019.1.03